Press enter to see results or esc to cancel.

NodeJS – Hiểu Asynchronous Event-Driven Nonblocking I/O

Một bài viết rất dài mình xin đuợc phép lấy nguồn từ http://sotatek.com/nodejs-hieu-asynchronous-event-drivent-nonblocking-io/ . Cam đoan với các bác đây là bài viết cực kì chất lượng giúp hiểu thêm/ôn lại kiến thức về hệ điều hành cũng như hiểu rõ hơn về NodeJS Ta thường được nghe nói NodeJS là một JavaScript runtime built trên …

Continue reading