Giới thiệu về GraphQL

Hế nhô các đồng dâm , Kì này đang làm GraphQL thấy nó cũng khá thú vị nên mình viết bài này để giới thiệu GraphQL tới các bác, một phần cũng để minh chứng rằng Graph đang trên đà phát triển của nó mà bài viết trước mình có nói tới. GraphQL là gì Theo …

Continue reading

Session, mày sống được bao lâu?

Chào các mẹ , Như bữa trước đã nói trong bài “hack” hệ thống captcha của truờng, ta có thể bypass được việc nhập captcha do lỗi của nguời lập trình liên quan đến Session. Mình cũng đã viết một con bot nhỏ nhỏ để lấy data thời khoá biểu về. Mọi việc diễn ra khá …

Continue reading

SEO Angular? Ez với prerender.io!

Vấn đề Hiện nay thì mặc dù thằng Google đã hỗ trợ Crawl Javascript nhưng theo mình thấy thì vẫn chưa ổn định mấy và Internet rộng lớn lắm, có mình mày hỗ trợ thì tao sống không nổi đâu. Vd như Crawler của Facebook. Các bạn truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/ Paste link website rồi ấn …

Continue reading