Graph – Em là ai?

Chào các mẹ , kì này thấy những kiến thức hồi năm nhất khá hay nền em tìm hiểu để viết bài cho các bác (thực ra là vì nó liên quan tới mấy cái em đang nghiên cứu, không cũng chia tay lâu rồi ). Graph là gì? Đầu tiên theo nghỉa tiếng việt Graph …

Continue reading

“Hack” hệ thống captcha của trường

Chào các thím, lâu rồi không viết bài tại em cũng chả biết viết gì cả  Hôm nay em sẽ viết bài để vuợt qua hệ thống captcha của truờng mình, cụ thể là để xem thời khoá biểu (mấy thằng còn lại cũng y chang) “Linh” : http://aao.hcmut.edu.vn/image/data/Tra_cuu/xem_tkb Các bác thấy cái số 94 không, …

Continue reading