Viết app Angular siêu tốc với Angular generator

Các bác dev Angular thì bắt đầu như thế nào. Em thì hồi trước phải : Download Angular Thêm vào index.html Tạo file app.js, thêm vào index.html angular.module(‘myApp’, [‘bla’, ‘balo’]); Download thêm các package, rồi lại inject vào Tạo file controller, view, service, filter  vân vân và mây mây  Cực quá ha các bác, vậy …

Continue reading

Thêm thanh loading ở đầu trang như YouTube cho Angular

He nhô….  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bác thêm thanh loading ở đầu trang giống YouTube. Giới Thiệu Hiện nay thì phong trao làm webapp đang lên cao, có rất rất nhiều công cụ hỗ trợ mình thêm các chức năng cool cool vào webapp. Một trong các cái mình thích nhất …

Continue reading

SEO Angular? Ez với prerender.io!

Vấn đề Hiện nay thì mặc dù thằng Google đã hỗ trợ Crawl Javascript nhưng theo mình thấy thì vẫn chưa ổn định mấy và Internet rộng lớn lắm, có mình mày hỗ trợ thì tao sống không nổi đâu. Vd như Crawler của Facebook. Các bạn truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/ Paste link website rồi ấn …

Continue reading