Xây dựng hệ thống “Gợi ý…” (Phần 1)

Chào các bác. Hôm nay mình sẽ việt một bài mang tính chuyên môn một tí nha, các bác ủng hộ  Demo http://demo.cuthanh.com/professorx-client/ Giới thiệu Hệ thống, hay là chức năng gợi ý – mình cũng chả biết nói làm sao nữa. Đại loại là như vầy nè. Các bác sử dụng Facebook nó sẽ … Đọc tiếp Xây dựng hệ thống “Gợi ý…” (Phần 1)