Press enter to see results or esc to cancel.

#Vicongdong #TOXIC

Chào bạn, hôm nay không code khỉ gì nữa, bàn luận tí cuộc sống nào. Mình là một Dota player, trước giờ mình chơi cũng kha khá game rồi và chỉ dừng lại ở Dota, gắn bó với Dota cũng được hơn 5 năm. Người ảnh hưởng, khiến mình biết tới Dota 2 là Pew, …

Continue reading

Xây dựng hệ thống “Gợi ý…” (Phần 4)

Hế looooooo. Bài này chúng ta cùng nhau xây dựng client nhé Phần 1: http://cuthanh.com/nodejs/xay-dung-he-thong-goi-y-phan-1 Phần 2: http://cuthanh.com/nodejs/xay-dung-thong-goi-y-phan-2 Phần 3: http://cuthanh.com/nodejs/xay-dung-thong-goi-y-phan-3 Demo http://demo.cuthanh.com/professorx-client/ Chuẩn bị Chúng ta sẽ xây dựng web app sử dụng framework Angular nhé. Thực tế là có api thì mình có thể áp dụng cho cái gì cũng được. Viết app cho Windows …

Continue reading

Xây dựng hệ thống “Gợi ý…” (Phần 3)

Chào các mẹ , tiếp nối bài hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ viết server api nhé. Phần 1: http://cuthanh.com/nodejs/xay-dung-he-thong-goi-y-phan-1 Phần 2: http://cuthanh.com/nodejs/xay-dung-thong-goi-y-phan-2 Demo http://demo.cuthanh.com/professorx-client/ Tổng thể Các bước để em phát triển bất kì một ứng dụng gì Liệt kê những yêu cầu của bài toán Vẽ ra sơ đồ theo hành vi của người …

Continue reading

Xây dựng hệ thống “Gợi ý…” (Phần 2)

Tiếp tục loạt bài nào… Phần 1: http://cuthanh.com/nodejs/xay-dung-he-thong-goi-y-phan-1 Demo http://demo.cuthanh.com/professorx-client/ Ý tưởng Đâu tiên phải xem ý tưởng mình gợi ý phòng cho giao sư như thế nào đã. Với hệ thống gợi ý như thế này, thì đâu tiên phải xem những thằng nào giống giống nhau đã. Ví dụ Giáo sư X thích Mystique …

Continue reading