Press enter to see results or esc to cancel.

Dùng Git đi không hối hận suốt đời đấy (Phần 3)

Phần 1: http://cuthanh.com/life/dung-git-di-khong-hoi-han-suot-doi-day Phần 2: http://cuthanh.com/service/dung-git-di-khong-hoi-han-suot-doi-day-phan-2 Hôm nay mình sẽ nói về các khái niệm cơ bản của git Repository Một repository (còn hay gọi là repo cho nhanh) bao gồm tất cả cả những commit, branch nữa (mình sẽ giải thích bên dưới). Người ta chế vậy ra nghe cho nó màu. Vậy công thức của …

Continue reading

Dùng Git đi không hối hận suốt đời đấy (Phần 2)

Phần 1: http://cuthanh.com/life/dung-git-di-khong-hoi-han-suot-doi-day Đọc câu truyện xàm lông của em bữa trước chắc các bác đang chửi thầm “Thằng điên, bố vào đây để xem lý do tại sao phải dùng Git cơ mà “. Câu chuyện bữa trước của mình hoàn toàn có liên quan đấy!. Giới thiệu Nếu đang đọc đến đây, không biết …

Continue reading