Vật lộn với After Effects. Tạo chữ chạy cực cool

Chào các đồng chí  Hôm qua làm cái quảng cáo cho InboxTui mà vật vã cả ngày, công nhận thằng After Effects này khó thật, em vật lộn với nó mãi mới làm xong cái Video quảng cáo, vã cả mồ hôi. Khoe luôn  Ấn HD để chiêm ngưỡng kì quan nhé Ngầu chưa , mình thích …

Continue reading