Tương lai về Facebook Video và Start Up

Chào các chị em, chú bác, chào từ nam ra bắc từ…. Kì này thấy thằng Facebook đi lên mạnh quá nên mình viết bài viết này nói lên cái nhìn của mình về tương lai của Facebook. Thực ra mình ghét Facebook lắm nhưng nó mạnh quá phải theo thôi . Hail Facebook!  Những năm …

Continue reading