Cùng nhau học Scala. Phần 0: Giới thiệu

Mở đầu Chào các bác, tình hình là trên lớp em phải học một môn gọi là “Nguyên lý ngôn ngữ lập trình” và thầy nói là sẽ phải học được Scala nếu không muốn điểm trung bình “nhỏ hơn 5. Em thì cũng chả biết nó vuông dọc làm sao  nên hôm nay, viết …

Continue reading

Dùng Git đi không hối hận suốt đời đấy (Phần 2)

Phần 1: http://cuthanh.com/life/dung-git-di-khong-hoi-han-suot-doi-day Đọc câu truyện xàm lông của em bữa trước chắc các bác đang chửi thầm “Thằng điên, bố vào đây để xem lý do tại sao phải dùng Git cơ mà “. Câu chuyện bữa trước của mình hoàn toàn có liên quan đấy!. Giới thiệu Nếu đang đọc đến đây, không biết …

Continue reading