Thêm thanh loading ở đầu trang như YouTube cho Angular

He nhô….  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bác thêm thanh loading ở đầu trang giống YouTube. Giới Thiệu Hiện nay thì phong trao làm webapp đang lên cao, có rất rất nhiều công cụ hỗ trợ mình thêm các chức năng cool cool vào webapp. Một trong các cái mình thích nhất …

Continue reading