Chúc mừng năm mới

Chào các bác , Vậy là em đã viết blog này đuợc hơn 4 tháng (Theo whois thì domain đuợc đăng kí ngày 15/7/2016) với đúng 38 bài viết và 38 lượt bình luận . Khuyết điểm Hệ thống bài viết còn quá lủng củng, không theo một huớng trọng tâm nào cả . Năm …

Continue reading