Graph – Em là ai?

Chào các mẹ , kì này thấy những kiến thức hồi năm nhất khá hay nền em tìm hiểu để viết bài cho các bác (thực ra là vì nó liên quan tới mấy cái em đang nghiên cứu, không cũng chia tay lâu rồi ). Graph là gì? Đầu tiên theo nghỉa tiếng việt Graph …

Continue reading