Cùng nhau học Scala. Phần 0: Giới thiệu

Mở đầu Chào các bác, tình hình là trên lớp em phải học một môn gọi là “Nguyên lý ngôn ngữ lập trình” và thầy nói là sẽ phải học được Scala nếu không muốn điểm trung bình “nhỏ hơn 5. Em thì cũng chả biết nó vuông dọc làm sao  nên hôm nay, viết …

Continue reading