“Hack” hệ thống captcha của trường

Chào các thím, lâu rồi không viết bài tại em cũng chả biết viết gì cả  Hôm nay em sẽ viết bài để vuợt qua hệ thống captcha của truờng mình, cụ thể là để xem thời khoá biểu (mấy thằng còn lại cũng y chang) “Linh” : http://aao.hcmut.edu.vn/image/data/Tra_cuu/xem_tkb Các bác thấy cái số 94 không, … Đọc tiếp “Hack” hệ thống captcha của trường